Ouderraad

Ouderraad.

De Kikkenduut heeft een actieve ouderraad die veel voor onze kinderen organiseert.

We streven naar een kleine ouderraad met een overkoepelende, organisatorische functie. Daarnaast bestaan er verschillende werkgroepen die zelfstandig, meestal samen met enkele leerkrachten, bepaalde activiteiten organiseren. De werkgroep organiseert en zoekt zo nodig extra hulpouders voor de uitvoering.

 

Ellen Schellekens                                      Wanda van Keulen

Angelique Regouw                                    Geisje van den Berg

Bereikbaarheid ouderraad en medezeggenschapsraad: postadres is het schooladres .