Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Ook bestuurlijke zaken worden aan de M.R. voorgelegd. Hiervoor heeft de M.R. voor een aantal onderwerpen een adviesfunctie aan de directie en/of het schoolbestuur. Voor een aantal zaken heeft de directie en/of het schoolbestuur instemming nodig.

De raad heeft  regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

De ouders van de Kikkenduut worden door drie gekozen ouders vertegenwoordigd in de M.R. De andere leden, ook drie, zijn teamleden. Twee M.R. leden hebben zitting in de G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).

M.R. vergaderingen zijn in principe openbaar. Datum en agenda worden vooraf bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Inspraak is een belangrijk recht. U kunt van dat recht gebruik maken door deze vergaderingen bij te wonen of de ouders uit de M.R. aan te spreken. Voor hen is het belangrijk te weten hoe de meeste ouders over schoolzaken denken.

 

De oudergeleding bestaat uit:

Bregje Wolfs

Bertwin van Avezaath

Marc Wervelman

vacature                       (GMR vertegenwoordiger oudergeleding)

De teamgeleding bestaat uit:

Marion Kerkhof            (GMR vertegenwoordiger personeelsgeleding)

Elvira Koenraadt

Godelieve Ibes

mr_groot