Verleden tot Heden

De geschiedenis van onze school “Kikkenduut” is de streeknaam voor kikker. Kikkersoorten zijn er ongeveer 200, waarvan er vijf in ons land voorkomen. Van een zesde soort bestaat er slechts  één exemplaar en wel in Oisterwijk. Deze luistert uitsluitend naar de naam “Kikkenduut”. Hoe is deze kikker in Oisterwijk verzeild geraakt? De Kikkenduut  startte als kleuterschool in 1973, in 1974 gevolgd door de lagere school. In mei 1975 werd de school officieel geopend in een nieuw gebouw. In juli 1979 brandde dit gebouw  tot de grond toe af. In 1980 werd de geheel vernieuwde school weer geopend. In 2010 is de school volledig herbouwd op dezelfde plaats.

Gebouw en omgeving In het schoolgebouw zijn de diverse lokalen gegroepeerd rondom een centrale hal. Alle lokalen zijn vernoemd naar een dier dat vroeger op deze plaats voorkwam. Naast het  schoolgebouw liggen Kinderopvang Kindergarden, de sporthal, consultatiebureau, huiswerkbegeleiding en tegenover de school een sportveld. Aan de speelplaats met klimtoestellen liggen de schooltuintjes en de fietsenstallingen. In de wei voor de school lopen onze zwarte schapen.

Kikkenduut

De kinderen Op dit moment wordt de school bezocht door ongeveer 300 kinderen die uit heel Oisterwijk en de omliggende dorpen komen. De meeste ouders kiezen bewust voor de school  omdat ze zich herkennen in de visie van De Kikkenduut over onderwijs en opvoeding.