Missie

Wij vinden voor alle kinderen deze waarden van groot belang:

 

eigenheid (ik),

zelfontplooiing (groei)

saamhorigheid (samen met jou)

 

Samen vormt het de kernwaarde van onze school in de zin:

 

“Ik groei samen met jou”