Aanmelden

Op onze school is ieder kind van harte welkom. Onze school hanteert geen wachtlijst. Vanzelfsprekend is het voor de organisatie en verdeling van de leerlingen groepen raadzaam om uw kind tijdig aan te melden.

Het aanmelden van uw kind gebeurt door middel van een aanmeldformulier. Aanmeldformulieren zijn op school bij Jessica Persoons (administratie 013-5230270) verkrijgbaar of hier te downloaden:  Aanmeldingsformulier

Ongeveer 5 schoolweken voor de eerste schooldag wordt met u contact opgenomen. Uw kind ontvangt dan een uitnodigingskaartje van school voor “oefendagen” en verdere afspraken. Dan zal ook de leerkracht bij wie uw kind komt bekend zijn.

Kleuters, die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, worden liefst een half jaar van tevoren aangemeld. Ouders kunnen daarvoor op elk tijdstip terecht.

Kinderen mogen naar school zodra zij 4 jaar zijn. In de maand voorafgaande aan hun 4e verjaardag mogen ze 5 keer komen kennismaken.

Komt uw kind van een andere school, dan gaan wij ervan uit dat de school waar uw kind nu zit door de ouders op de hoogte is van de aanmelding. Het moment van aanname wordt dan in overleg met die school vastgesteld. Onze school neemt altijd contact op met de school waar uw kind vandaan komt.

Het bestuur heeft een beleidsregel toelating leerlingen openbaar onderwijs. Ouders die bezig zijn met een schoolkeuze kunnen gebruik maken van de volgende mogelijkheden om zich te informeren:

-U bezoekt de jaarlijkse open avond/ dag, krijgen daar een schoolgids en maakt daarna een afspraak met de directeur of teamleider voor een gesprek. Open avond: maandag 18 maart 2019 (19.30-21.00 uur). Open dag: dinsdag 19 maart 2019 (09.00-11.30 uur en 13.00-14.15 uur).

-U vraagt telefonisch (013-5230270) of per email (peter.ketelaars@opmaat-scholen.nl – saskia.vanduijnenmontijn@opmaat-scholen.nl) een informatiepakket aan en maakt een afspraak voor een rondleiding en een gesprek met de directeur Peter Ketelaars (ma-di-vr) of met de teamleider Saskia van Duijnen Montijn (wo-do). Bij de rondleiding is uw kind natuurlijk ook welkom.